Renovatie

Bij renovatie wordt een bestaand pand hersteld en daar waar nodig gedeeltelijk vernieuwd. Dit maakt dat het pand weer voldoet aan de huidige maatstaven. Hierbij kan worden gedacht aan een woonhuis dat in authentieke stijl wordt uitgebreid, maar ook aan de renovatie van monumentale panden. In zo’n geval doen wij er alles aan om het traditionele (stads)gezicht terug te brengen. Dit doen we door werkzaamheden te verrichten met betrekking tot gevelbekleding, het metselwerk en kozijnen. We streven er naar dat de uitstraling één geheel blijft.

Projecten